Informacja dot. wygaśnięcia umów na odbiór odpadów komunalnych
Dodane przez admin dnia Kwiecień 02 2013 09:09:36

W związku z wejściem w życie znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. 2012 poz. 391 z późn. zm.) informujemy, iż zawarte przez Gminny Zakład Utrzymania Dróg Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeziorach Wielkich umowy na odbiór odpadów komunalnych będą obowiązywały do dnia wejścia w życie nowego systemu w Gminie Jeziora Wielkie.

                Gminny Zakład Utrzymania Dróg Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeziorach Wielkich oświadcza, że w chwili uruchomienia nowego systemu, to jest rozpoczęcie odbioru odpadów przez formę, z którą Gminą Jeziora Wielkie ma zawartą umowę umowy dotyczące odbioru odpadów komunalnych zawarte z tutejszym zakładem zostają automatycznie rozwiązane.